Türkmen film - Bäşinji hazyna (1-nji bölüm) dowamy bar
  3 года назад   13514 Просмотров Категория : Фильмы
3 года назад

MUKAM - kalbyň ruhy lukmany. Edebiýat we sungat halkyň kalbynyň gözelligidir. MUKAM - hem bulardan gözbaş alyp, halkyň ýürek tarynyň inçe tilsimlerinden emele gelýän sungat eserlerini özünde jemläp, oňaýly görnüşde ýetirer. Aýdym we klipleri ýaýradyp berýäris! HorjunTV, Amazon, Facebook, Google Play, iTunes, Pandora, Spotify, Yandex, Shazam we ýenede onlarça platformalarda paýlaşyp berýäris.

Выбрано

Atly Gerçek
 3 года назад  17841
Göwnüm diňe sende
 3 года назад  9809
Ömür kerweni 1-nji bölüm
 3 года назад  11471
Türkmen film - Söýginiň syry 2020
 3 года назад  31659
Türkmen film - Şükür bagşy
 3 года назад  12878
Ömür kerweni 8-nji bölüm
 3 года назад  10587
Ak ýaýlanyň aýdymy
 3 года назад  12848
Türkmen film - Sowgat ¦ 2020
 3 года назад  30697

Обратная связь

Уважаемые пользователи!