Türkmen film - Bäşinji hazyna (1-nji bölüm) dowamy bar
  4 ýyl ozal   20849 Görülen Bölümler : Filmler
4 ýyl ozal

MUKAM - kalbyň ruhy lukmany. Edebiýat we sungat halkyň kalbynyň gözelligidir. MUKAM - hem bulardan gözbaş alyp, halkyň ýürek tarynyň inçe tilsimlerinden emele gelýän sungat eserlerini özünde jemläp, oňaýly görnüşde ýetirer. Aýdym we klipleri ýaýradyp berýäris! HorjunTV, Amazon, Facebook, Google Play, iTunes, Pandora, Spotify, Yandex, Shazam we ýenede onlarça platformalarda paýlaşyp berýäris.

Habarlaşmak

Hormatly ulanyjylar!