Türkmen film - Gül açan miras
  4 ýyl ozal   17445 Görülen Bölümler : Filmler
4 ýyl ozal

• MUKAM - kalbyň ruhy lukmany. Edebiýat we sungat halkyň kalbynyň gözelligidir. MUKAM - hem bulardan gözbaş alyp, halkyň ýürek tarynyň inçe tilsimlerinden emele gelýän sungat eserlerini özünde jemläp, oňaýly görnüşde ýetirer. Aýdym we klipleri ýaýradyp berýäris! Täze HorjunTV, Amazon, Google Play, iTunes, Pandora, Spotify, Yandex, Shazam we ýenede onlarça platformalarda paýlaşyp berýäris.

Habarlaşmak

Hormatly ulanyjylar!