Türkmen film - Öňe guşganatym öňe _ 2019
  4 ýyl ozal   14342 Görülen Bölümler : Filmler
4 ýyl ozal

• MUKAM - kalbyň ruhy lukmany. Edebiýat we sungat halkyň kalbynyň gözelligidir. MUKAM - hem bulardan gözbaş alyp, halkyň ýürek tarynyň inçe tilsimlerinden emele gelýän sungat eserlerini özünde jemläp, oňaýly görnüşde ýetirer. HorjunTV, Amazon, Facebook, Google Play, iTunes, Pandora, Spotify, Yandex, Shazam we ýenede onlarça platformalarda paýlaşyp berýäris.

Habarlaşmak

Hormatly ulanyjylar!